VI ER FLYTTET!
Ved årsskiftet 2023 flyttede Løkken Frikirke til Thise. Kirkebygningen i Løkken bliver solgt og det var belejligt for os, da den var blevet for lille. Ved flytningen var der 137 personer tilknyttet Løkken Frikirke.

Gudstjenester:
Samlingshuset Jens Thisevej 33, 9700 Brønderslev.
Postadressen og administration:
Skrænten 5, 9700 Brønderslev

- OPBYGNING -
Løkken Frikirke er demokratisk ledet som en forening. Bibelen, med Jesu ord i centrum (de fire evangelier har højre status end brevene) er kirkens tros-fundament.
Selv om vi er en frikirke har vi ikke en hierarkisk struktur, vi har en helt flad medlemsstyret struktur. Vi anser den enkelte i kirken som et suverænt frit menneske der selv er ansvarlig for sit eget trosliv og livsførelse.

- NETVÆRK -
Løkken Frikirke er med i netværket ”Vågne Kristne” som er et stort netværk af vågne kristne grupper i Danmark, Færøerne og Grønland (se ”Vågne Kristne” på fb)

- DE TO STIK -
Jon Knudsen har skrevet bogen ”De to stik” som udgives på www.forlagetmika.dk Bogen er en gennemgang af Johannes Åbenbaring og Jesu endetidslære.